KEHITYS Archive

TIVIT videoblog: FORGE Service Lab Explained – Jari Juopperi and Pia Erkinheimo

FORGE Service Lab has undertaken an ambitious goal of helping different types of organizations develop digital services from start to finish. Watch Jari Juopperi (Director of the program) explain how FORGE Service Lab is different from existing services and how it can benefit different organizations.

In the second part of the video, Pia Erkinheimo (Head of Crowds & Communities) outlines who FORGE Service Lab is aimed at and how exactly it helps organizations develop digital services at the different stages. The interviews are done by Outi Vainionkulma-Immonen from Netprofile.

Viikon tulos: Käyttäjien arvot ohjaamaan pilvipalvelujen kehitystä

Teknologialähtöinen ajattelutapa on aikansa elänyttä. Tänä päivänä kuluttajat odottavat tuotteen tai palvelun vastaavan heidän arvojaan ja antavan myönteisiä käyttökokemuksia. Uusi tekninen ratkaisu, vaikka kuinka erinomainen, ei välttämättä takaa menestystä, jos sitä suunniteltaessa ei ole otettu huomioon käyttäjien arvomaailmaa, tarpeita ja toiveita.

Suunnittelun perustaksi kannattaa ottaa käyttäjien arvot. Ne viestitään tuotekehitykseen siten, että suunnittelijat voivat entistä paremmin ymmärtää, minkälaisia ominaisuuksia käyttäjät arvostavat sekä miksi ja minkälaisissa tilanteissa kuluttajat kehitettävää tuotetta tai palvelua käyttävät.

VTT on kehittänyt Values in Experience (ViEx) -menetelmän, joka auttaa yrityksiä suunnittelemaan tarjoamaansa arvopohjaisesti. TIVITin Cloud Software -ohjelmassa kehitettyä ViEx-menetelmää käyttämällä tuotteet ja palvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti siten, että ihmisten arvot ja kokemukset otetaan suunnittelun perustaksi jo alkuvaiheesta lähtien.

Aineiston perusteella käyttäjät jaetaan arvopohjaisiin persoonakategorioihin, joita voidaan käyttää hyödyksi tuotekehityksen lisäksi myös markkinointiviestinnän suunnittelussa ja strategisen päätöksenteon tukena. Lisäksi menetelmään kuuluvassa kyselyssä selvitetään kontekstisidonnaisia asioita, joilla saadaan lisätietoa eri persoonakategorioihin kuuluvien käyttäjien käyttäytymisestä ja voidaan tarkemmin pureutua yritystä kiinnostaviin kysymyksiin. Persoonakuvaukset integroidaan laajalti yrityksen aktiviteetteihin, ja niiden avulla eri tahot voivat nopeasti ymmärtää eri käyttäjäryhmien arvostukset ja toiveet palvelukokemuksen suhteen.

Menetelmää on menestyksekkäästi sovellettu pilvipalvelujen kehityksessä F-Securella. Harri Kiljander F-Securelta kertoo: “VTT teki meille 3000 henkilön kuluttajatutkimuksen, jonka tarkoitus oli maailmanlaajuisesti selvittää laajakaistaoperaattorien asiakkaiden arvoja. Values in Experience -menetelmän avulla muodostettiin kuluttajapersoonat, joita voidaan hyödyntää liiketoimintamme kehittämisessä, konseptisuunnittelussa ja markkinoinnissa. Olemme myös äskettäin tehneet VTT:n kanssa pitkäkestoisen käyttäjätutkimuksen pilvipalveluihin liittyen ja käytimme siinäkin näitä kuluttajapersoonia onnistuneesti hyväksemme tosielämän käyttäjätarinoiden liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnissa.”

Tieto Oyj :n ViEx-menetelmää on käytetty Goods Spotter -sovelluksen suunnittelun yhteydessä. Ville Puntanen Tiedolta kertoo: ”VTT:n menetelmä arvopohjaisten persoonien muodostamiseen mahdollistaa yrityksellemme uudenlaisen tavan profiloida loppukäyttäjämme. Tuloksia voidaan käyttää kokemussuunnittelun pohjana. Ne myös auttavat meitä suuntaamaan liiketoimintastrategiaamme ja markkinaviestejämme oikeaan suuntaan.”

Lisätietoa: Andrey Sirotkin, andrey.sirotkin@vtt.fi