FUTURE INTERNET Archive

Viikon tulos: Suomi on maailman toiseksi suurin kontribuoija Internet-standardisoinnissa

Suomi on maailman toiseksi aktiivisin Internetiin liittyvien standardien tuottaja Internetin standardointijärjestö IETF:n mukaan. IETF mittaa kontribuoitujen Internet-standardien (RFC) määrää vuosittain. Merkittävä osa suomalaisista kontribuuteista on tullut TIVITin Future Internet -ohjelmasta.

IETF-taulukko

(Lähde: http://www.arkko.com/tools/rfcstats/countrydistrhist.html)

Internetin perusteknologian kehittämisessä standardointi on avainasemassa yhteensopivuuden takaamiseksi. Niinpä Future Internet -ohjelma on ollut standardoinnissa hyvin aktiivinen. Neljän ohjelmavuoden aikana laadittiin standardointiin noin 50 dokumenttia, joiden lisäksi osallistuttiin aktiivisesti työryhmien työskentelyyn sekä toimittiin standardien editoreina, työryhmien puheenjohtajina ja jäseninä Internet Architecture Boardissa (IAB) ja Internet Engineering Steering Groupissa (IESG).

Standardoinnin avainalueita olivat reitityksen skaalautuvuus, Internetin ja mobiiliverkkojen yhteistoiminta, erityisesti IPv6:n soveltaminen mobiiliverkoissa, sekä Internetin ulottaminen haastaviin ja energiavaroiltaan rajoitettuihin ympäristöihin, kuten langattomiin päätelaitteisiin, sensoriverkkoihin ja epäjatkuvien yhteyksien takana oleviin päätelaitteisiin.

Reitityksen skaalautuvuuden osalta päätulos oli “Recommendations for a Routing Architecture” (RFC 6115), johon kirjattiin neljä FI-ohjelmassa kehitettyä reitityksen kehitysratkaisua. Lisäksi kontribuoitiin merkittävästi IPv6:n käyttöönottomekanismeihin erityisesti 3GPP-mobiiliverkoissa.

Haastavien ympäristöjen osalta standardointia edistettiin mm. parantamalla TCP-protokollan ruuhkanhallinta-algoritmeja määrittelemällä Delay Tolerant Networking – ja IPv6 packets over Bluetooth Low Energy to/from sensors -protokollia.

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://www.activityblog.fi/category/viikon-tulos/

 

Viikon tulos: Floating Content

Ihmiset käyttävät yhä enemmän sosiaalisia virtuaaliverkostoja ylläpitääkseen yhteyksiä kavereihin ja kollegoihin ajasta ja paikasta riippumatta. Näiden verkostojen päälle voisi rakentaa monenlaisia paikkasidonnaisia palveluita, mutta muun muassa yksityisyydensuojan vuoksi ne eivät aina ole mahdollisia.

Floating Content on TIVITin Future Internet -ohjelmassa vuosina 2009-12 syntynyt konsepti. Ryhmä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoita on suunnitellut, analysoinut ja toteuttanut tilapäisen sisällönjakamispalvelun, jonka avulla kulloinkin lähettyvillä olevat mobiililaitteet voivat jakaa tietoa keskenään. Sisältö luodaan paikallisesti, se on saatavilla vain rajoitetun ajan ja rajoitetulla alueella.

Tämäntyyppisiä palveluita on tutkittu pitkään, mutta tutkijaryhmä on ensimmäinen, joka on analysoinut palvelun mahdollisuudet alusta loppuun: menetelminä on käytetty mm. matemaattista mallinnusta, simulointia ja prototyypin luomista.

Tutkimustyö on tuottanut neljä korkeatasoista julkaisua: kolme konferenssipaperia sekä yhden tieteellisen julkaisun. Ks. lista alla.

Floating Content -verkkosivut (avataan pian).

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://www.activityblog.fi/category/viikon-tulos/ 

***

TIVIT Result of the Week: Floating Content

Floating Content research has been performed in the Future Internet program, in phases 2 and 3 of the program (2009-2012). The activity has been a collaboration between University of Helsinki (Jussi Kangasharju) and Aalto University (Jörg Ott, Esa Hyytiä, Pasi Lassila, and Jorma Virtamo). Even though the Future Internet program is ending, we are still pursuing the collaboration by extending the work done in the program.

People are increasingly using online social networks for maintaining contact with friends and colleagues irrespective of their physical location. While such services are essential to overcome distances, using infrastructure services for location-based services may not be desirable, for example for privacy reasons.

In the floating content work, we have designed and analyzed a fully distributed variant of an ephemeral content sharing service, solely dependent on the mobile devices in the vicinity using principles of opportunistic networking. The result is a best effort service for floating content in which content is created locally, its availability is geographically limited and its lifetime and spreading depends on interested nodes being available.

Although similar contents have been “floating” around already for the past 10, even 15 years, what sets our work apart from existing work is that we have very thoroughly analyzed the feasibility of floating content and identified the effects of a variety of system parameters on the performance of the system. Our work covers both mathematical modeling, simulated experiments with real-world mobility traces, real-world measurements, and prototype implementation. This approach has served us well and has enabled us to research many interesting aspects of the floating content problem space.

The results have been published in the following 4 papers, 3 at a top-level networking or pervasive computing conference, and 1 in a top-level pervasive computing journal.

Floating Content web site (opening soon).

1. Jussi Kangasharju, Jörg Ott, Ossi Karkulahti, Floating Content: Information Availability in Urban Environments, in Proceedings of IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, Work-in-progress Session, Mannheim, Germany, March 2010.

2. Jörg Ott, Esa Hyytiä, Pasi Lassila, Tobias Vaegs, Jussi Kangasharju, Floating Content: Information Sharing in Urban Areas, in Proceedings of IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, Seattle, WA, March 2011.

3. Esa Hyytiä, Jorma Virtamo, Pasi Lassila, Jussi Kangasharju, Jörg Ott, When Does Content Float? Characterizing Availability of Anchored Information in Opportunistic Content Sharing, in Proceedings of IEEE Infocom, Shanghai, China, April 2011.

4. Jörg Ott, Esa Hyytiä, Pasi Lassila, Tobias Vaegs, Jussi Kangasharju, Sougata Santra, Floating Content for Probabilistic Information Sharing, Pervasive and Mobile Computing, vol. 7, no. 6, pp. 671–689, December 2011.

TIVIT Interactive: DTN Communication in a Mine

Teemu Kärkkäinen from Future Internet SRA – slides in SlideShare.

***

Maailmassa on 3000-4000 toiminnassa olevaa kaivosta, joiden elinikä voi vaihdella muutamasta vuodesta kymmeniin vuosiin, työntekijöiden määrä sadoista tuhansiin ja koneiden ja laitteiden määrä kymmenistä satoihin. Työn koordinointi kaivosten haastavissa olosuhteissa vaatii toimivaa tiedonsiirtoverkkoa.

Perinteisten langallisten ja langattomien verkkojen rakentaminen kaivoksiin on erittäin haastavaa ja kallista. Työntekijöiden ja laitteiden liikkuminen kaivoksissa on kuitenkin suurelta osin ennustettavaa, jolloin tätä fyysistä liikettä voidaan hyväksi tiedonsiirrossa. Työntekijöiden mobiililaitteet sekä työkoneisiin lisättävät reitittimet voivat kantaa ja vaihtaa viestejä tietoverkon muodostamiseksi.

Kuvaamme järjestelmän arkkitehtuurin sekä toteutuksen jolla voidaan hyödyntää laitteiden fyysistä liikettä viestien välittämiseen kaivoksen hallintakeskuksesta laiteille ja takaisin.